booster mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster mill

    * kỹ thuật

    máy nghiền phụ