booster compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster compressor

    * kỹ thuật

    máy nén tăng áp

    xây dựng:

    máy nén phụ