booster transformer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster transformer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster transformer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster transformer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • booster transformer

  * kỹ thuật

  máy tăng áp

  điện:

  biến áp tăng

  biến áp tăng cường

  máy biến áp tăng áp

  điện lạnh:

  biến áp tăng áp

  máy biến áp bù

  xây dựng:

  máy biến áp tăng thế