booster control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster control

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cuộn dây khởi động