booster station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster station

    * kỹ thuật

    đài phát tăng cường

    hóa học & vật liệu:

    trạm trung chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet