booster pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • booster pump

  * kỹ thuật

  bơm tăng áp

  máy bơm dầu phụ

  máy bơm tăng áp

  giao thông & vận tải:

  bơm kích áp

  cơ khí & công trình:

  bơm trợ lực

  máy bơm tăng

  vật lý:

  máy bơm phụ trợ