back reflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back reflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back reflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back reflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back reflection

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự phản xạ ngược