back gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back gap

    * kỹ thuật

    khe sau