back of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back of.

Từ điển Anh Việt

  • back of

    /'kækɔv/

    * giới từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đằng sau