backdive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backdive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backdive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backdive.

Từ điển Anh Việt

  • backdive

    * ngoại động từ

    nhảy cầu xuống nước bằng cách quay lưng về phía nước