back painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back painting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back painting

    * kỹ thuật

    sơn lót