back interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • back interest

  * kinh tế

  lãi chưa trả

  tiền lãi còn thiếu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nợ còn khất lại

  tiền thiếu nợ

  tiền thuế thiếu