antenna tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna tower.

Từ điển Anh Việt

  • antenna tower

    (Tech) tháp ăngten