antenna plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna plant

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lắp đặt anten