antenna reorientation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna reorientation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna reorientation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna reorientation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna reorientation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự định hướng lại anten