antenna dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna dome.

Từ điển Anh Việt

  • antenna dome

    (Tech) vòm ăngten