antenna mount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna mount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna mount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna mount.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna mount

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lắp ráp anten