antenna masy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna masy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna masy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna masy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna masy

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ cột ăng ten