antennaria dioica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antennaria dioica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antennaria dioica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antennaria dioica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antennaria dioica

    Similar:

    cat's foot: low-growing perennial herb having leaves with whitish down and clusters of small white flowers

    Synonyms: cat's feet, pussytoes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).