antenna reflector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna reflector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna reflector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna reflector.

Từ điển Anh Việt

 • antenna reflector

  (Tech) bộ phản xạ ăngten

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antenna reflector

  * kỹ thuật

  ăng ten phản sóng

  điện tử & viễn thông:

  bộ phản xạ ăng ten