antenna power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna power

    * kỹ thuật

    điện:

    công suất ăng ten