antenna spacing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna spacing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna spacing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna spacing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna spacing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khoảng cách giữa các anten