antenna temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna temperature

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhiệt độ anten