antenna pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna pillar

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trụ cột ăng ten