antenna rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna rod.

Từ điển Anh Việt

  • antenna rod

    (Tech) thanh ăngten