antennas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antennas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antennas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antennas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antennas

    * kỹ thuật

    điện:

    các loại ăng ten