antenna gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna gain.

Từ điển Anh Việt

  • antenna gain

    (Tech) gia lượng ăngten = aerial gain