antenna coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna coil.

Từ điển Anh Việt

  • antenna coil

    (Tech) cuộn dây ăngten