antenna supporting base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna supporting base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna supporting base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna supporting base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna supporting base

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cơ sở hỗ trợ ăng ten