analogue voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue voltage

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện áp tương tự