analogue correlator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue correlator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue correlator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue correlator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue correlator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ tương quan tương tự

    máy tương quan tương tự