analogue computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue computer.

Từ điển Anh Việt

 • analogue computer

  * danh từ

  máy điện toán dùng các định lượng vật lý thể hiện các con số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analogue computer

  * kinh tế

  máy tính tương tự

  * kỹ thuật

  máy tính tương tự

  điện:

  máy tương tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analogue computer

  Similar:

  analog computer: a computer that represents information by variable quantities (e.g., positions or voltages)