analogue traffic channel (atc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue traffic channel (atc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue traffic channel (atc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue traffic channel (atc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue traffic channel (atc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kênh lưu lượng tương tự