analogue terminal and access project (ata) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue terminal and access project (ata) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue terminal and access project (ata) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue terminal and access project (ata).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue terminal and access project (ata)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đề án thiết bị đầu cuối và truy nhập tương tự