analogue control channel (acc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue control channel (acc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue control channel (acc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue control channel (acc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue control channel (acc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kênh điều khiển tương tự