analogue intensity modulation (aim) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue intensity modulation (aim) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue intensity modulation (aim) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue intensity modulation (aim).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue intensity modulation (aim)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều chế theo cường độ tương tự