analogue output (ao) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue output (ao) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue output (ao) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue output (ao).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue output (ao)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu ra tương tự