analogue signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu tương tự