analogue data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue data

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số liệu liên tục