alternate strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternate strain

  * kỹ thuật

  biến dạng thay đổi

  xây dựng:

  biến dạng đan dấu

  biến dạng đổi dấu