alternate key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternate key

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khóa thay thế

  phím thay thế

  xây dựng:

  phím thay