alternateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternateness.

Từ điển Anh Việt

  • alternateness

    xem alternate