alternate library nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate library nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate library giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate library.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternate library

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thư viện thay thế

  điện tử & viễn thông:

  thư viện xen kẽ