alternate lay-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate lay-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate lay-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate lay-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternate lay-out

  * kỹ thuật

  phương án thiết kế

  toán & tin:

  phương án qui hoạch

  xây dựng:

  phương án quy hoạch