trần tục hóa trong Tiếng Anh là gì?

trần tục hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần tục hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần tục hóa

    * ngđtừ

    secularise