trần tình trong Tiếng Anh là gì?

trần tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trần tình

  * đtừ

  to make clear, to account on

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trần tình

  * verb

  to make clear, to account on

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trần tình

  to make clear, set forth, petition