trần gian trong Tiếng Anh là gì?

trần gian trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần gian sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trần gian

  * dtừ

  earth, world

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trần gian

  * noun

  the world, earth

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trần gian

  the world, earth