trần nhà hình vòm trong Tiếng Anh là gì?

trần nhà hình vòm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần nhà hình vòm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần nhà hình vòm

    * dtừ

    severy