tiếng vo ve trong Tiếng Anh là gì?

tiếng vo ve trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng vo ve sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng vo ve

    * dtừ

    hum, drone