tiếng gào trong Tiếng Anh là gì?

tiếng gào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng gào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng gào

    shout, yell